Ver una entrada al azar

lunes, 31 de octubre de 2022

"Lluvia de gente" poemas de Nigar Arif


ÜRƏYİMDƏN KEÇƏNLƏR

Ürəyimdən keçəni
Tutub saxlaya bilsəm,
Biraz vaxtını alsam,
Biraz ləngidə bilsəm...
Bugün elə burdaca,
Oturub bu küçədə,
Köhnə vərdişlərimi,
Bir-bir dindirə bilsəm...
Qədəh-qədəh şərabla
doyunca məzələnsəm,
Fikrimdə eşələnsəm.
Balaca itim olsa,
Hürsə dözdüklərimə,
Ya nə bilim, bir pişik
Cırmaq atsa əlimi
çoxdan üzdüklərimə...
Illər geri qayıtsa,
Yuxulu dünənlərə
çatıb-çatıb oyatsa...
Sən yenə mənim olsan,
Sevgi oyunlarında
mən yenə cığal olsam,
Sözümüz tərs düşəndə,
sənin dediyin kimi,
yenə də "süddən çıxan
ağappaq qaşıq" olsam...
Birazca cavan olsam,
Birazca uşaq olsam...


A través de mi corazón

que hay en mi corazón
si puedo aguantar,
Si me tomo un tiempo,
Si puedo bajar un poco la velocidad...
aquí mismo hoy,
Sentado en esta calle,
mis viejos hábitos,
Si puedo preguntar uno por uno...
con copas de vino
si estoy aburrido,
Si estoy confundido en mi mente.
Si tuviera un perrito,
Regocíjate en lo que soporté
no sé, un gato
rasgar mi mano
a los que llevan mucho tiempo nadando...
si los años vuelven,
A los ayeres somnolientos
si se despierta...
si fueras mía otra vez,
en juegos de amor
si estoy loco de nuevo,
Cuando nuestra palabra sale mal,
como dijiste,
todavía "destetado"
Si yo soy una "cuchara blanca"...
Si yo fuera un poco más joven,
Si yo fuera un niño pequeño...


Adamların yağışı

Bu şəhərdən qopub gedir adamlar,
Izlərini yağış yuyur,qar yuyur,
Bu izlərin hər səhər
başına günəş vurur,
Küləklər ovuşdurur,
Di gəl silinmir,anam,
silinmirki silinmir...
Çopur-çopur üzündən,
yaddaşına hopub gedir adamlar,
Rəngi qaçır şəhərin,
rənglərini qapıb gedir adamlar
Boz danışır,boz dinir,
Bu şəhərin gözlərindən yağır-yağır adamlar,
Islanır ürəyində
 qaçıb gedə bilməyən fağır-fağır adamlar...
Yağdıqca yağır-yağır,
Xəstə yağışlarında
Təcili yardımları
çətir kimi fırlanır..
Yağdıqca adamları
laxlayır gecəsi de,
gündüzü də yerindən
Dünya  düşür gözündən...
Bu dunyanın içində
boş qalır küçələri,
yolları,kafeləri...
Tez-tez dolub-boşalan
ağır dükanlarından,
əyilir çiyinləri...
Qollarının altından
boylanır qorxa-qorxa,
ölke-ölke dolaşan,
şəhər-şəhər yoluxan
çılpaq ölümə doğru
binaları,evləri...
Tozlu ayaqlarında
ağacları darıxır,
Darıxır çəməni-çiçəkləri,
Başının üstündəki quşlar da darıxır 
yavaş-yavaş gözdən itən 
adamlardan ötəri...
Bəlkə elə öz dillərində
 söyürlər də
 hamının gizləndiyi,
heç kimin sevmədiyi
bu lənət karantini...
Deməli şəhərlər də xəstələnə bilirmiş,
ölkələr də...
Nə deyim axı?
Narahat olma,ana,
narahat olma,
Yaxşı olar axırı...
Indi saçlarının ucunacan ümidlərimiz yeriyir bu şəhərin,
Hər gün dualarımız əlini alnına qoyub yoxlayır hərarətini...
Bəlkə də ən yaxşı peyvənd sevgidi...
sənin dediyin kimi...

Lluvia de gente

La gente se va de esta ciudad,
La lluvia lava sus huellas, la nieve lava,
Cada mañana de estos rastros
el sol golpea su cabeza
los vientos están soplando
Vamos, que no se borra, mamá.
no borra porque no borra...
Debido a la multitud,
la gente está absorta en la memoria,
El color de la ciudad se escapa,
La gente pierde sus colores.
Gris habla, gris escucha,
La gente brota de los ojos de esta ciudad,
Se moja en su corazón
 gente orgullosa que no puede huir...
Como llueve, llueve,
En lluvias enfermas
Servicios de emergencia
gira como un paraguas.
Cuando llueve, la gente
la noche de la laxitud
durante el día también
El mundo se pierde de vista...
En este mundo
las calles están vacías,
carreteras, cafés...
Frecuentemente desbordado
de provisiones pesadas,
hombros encorvados...
debajo de sus brazos
crecer asustado
vagando de país en país,
infectados de ciudad en ciudad
a la muerte desnuda
edificios, casas...
En sus pies polvorientos
extraño los árboles
Echa de menos las flores del prado,
Los pájaros sobre su cabeza también lo extrañan.
desapareciendo lentamente
por la gente...
Tal vez en su propio idioma
 ellos juran
 donde todos se esconden
que a nadie le gusta
esta maldita cuarentena...
Entonces las ciudades también podrían enfermarse,
países también
¿Qué puedo decir?
no te preocupes mamá
No te preocupes,
Está bien al final...
Ahora nuestras esperanzas para esta ciudad están en la punta de tu cabello.
Todos los días, nuestras oraciones ponen su mano en su frente y controlan su temperatura...
Quizás la mejor vacuna es el amor...
como dijiste...


AYRILIQ QAPISINDA

Heç bilmirəm harda bitdi,
sona yetdi sevgimiz.
Nə vaxt,necə hörüldü,
ayrılıq çələngimiz.
Bəlkə də lap əzəldən
görüşməli deyildik...
Doğrudanmı bir eşqə,
ya həvəsə əyildik?..
Bəlkə də uşaq idik
məhəbbətin əlində,
O əl ayırdı bizi...
Bəlkə də... bəlkə də yanılıram,
Biz özümüz böyütdük,
Elə bir-birimizi...
Bəs ayrılıq nə idi,
Ayrılıq nə imiş bəs?
Ayrılıq bir acı çay,
Ayrılıq zəhər imiş.
Hər gün yuxusuz gecə
yuxusunu tapanda,
Ayrılıq səhər imiş.
Oxuduğun kitabda
tapdığın bir incə söz,
bir ovuc qəhər imiş.
Ayrılıq zəhlətökən,
Ölümdən betər imiş...
Heç bilmirəm harda idi
ayrılığın qapısı.
Guya bilsəm nə olsun?
Indən belə nə mən dönən deyiləm,
Nə də ki sən o qapını açası...

En la puerta de separación

Ni siquiera sé dónde terminó
se acabó nuestro amor.
Cuándo, cómo se tejió,
nuestra corona de despedida.
Tal vez desde tiempos inmemoriales
se suponía que no nos íbamos a encontrar...
¿Es realmente un amor?
¿o sucumbimos al deseo?..
Tal vez éramos niños
en las manos del amor
nos separó...
Tal vez... tal vez me equivoque
nos criamos
como el uno al otro...
¿Cuál fue la ruptura?
¿Cuál es la diferencia?
La separación es un río amargo,
La separación es veneno.
Cada día es una noche sin dormir
cuando sueñas
La ruptura fue por la mañana.
En el libro que estás leyendo
una palabra dulce que encuentras
un puñado de ira.
La separación es molesta,
Es peor que la muerte...
ni siquiera sé dónde estaba
la puerta de la separación.
¿Qué pasa si puedo?
De ahora en adelante, no soy un renegado,
Tampoco debes abrir esa puerta...


Traducción: Revista Innombrable


*Nigar Arif nació Azerbaiyán. Estudió en la Universidad Pedagógica Estatal de Azerbaiyán en la facultad de inglés en 2010-2014 y se graduó de la “Escuela de Escritores Jóvenes III” en la “Unión de Escritores de Azerbaiyán” en 2016-2017. Nigar Arif es miembro de la “Unión de Escritores de Azerbaiyán”, “Unión Mundial de Jóvenes Escritores Turcos” y el “Foro Internacional para la Creatividad y la Humanidad” en Marruecos. Sus poemas han sido parcialmente traducidos al inglés, turco, ruso, persa, chino, portugués, montenegrino, español y han sido publicados en diferentes países. Participó del "IV LIFT- Festival Literario Euroasiático de Festivales" que se llevó a cabo en Bakú en 2019 y "30 Festival Internacional De Poesía De Medellín" en 2020 que se llevó a cabo en Colombia, "Panaroma International Literary Festival 2020" en India en una plataforma en línea. Participó en el proyecto "Word trip Europe", "100 poetas alrededor del mundo por amor" y "Cuarta reunión virtual mundial de poetas 2020" 

No hay comentarios:

Publicar un comentario